www.301.net > 历史人物 >

www.301.net新葡京:景公藉重

《晏子春秋》景公为履而饰以金玉晏子谏第十三2018-07-1516:17晏子春秋点击量:1

详细

景公燕赏无功而罪有司晏

《平阳节秋》景公朝居严下不言晏平仲谏第十六2018-07-1516:14晏婴春秋点击量:1

详细

庄公问威当世服天下时耶

《晏子春秋》庄公问伐晋晏子对以不可若不济国之福第二2018-07-1516:08晏子春秋点

详细

景公燕赏无功而罪有司晏

《晏平春季秋》景公伐斄胜之问所当赏晏平仲对以谋胜禄臣第四2018-07-1516:06平阳

详细

景公嬖妾死守之三日不敛

《晏子春秋》景公嬖妾死守之三日不敛晏子谏第二十一2018-07-1516:11晏子春秋点击

详细

景公台成盆成适愿合葬其

《晏子春秋》景公登路寝台不终不悦晏子谏第十八2018-07-1516:13晏子春秋点击量

详细

景公欲以人礼葬走狗晏子

《晏子春秋》景公欲以人礼葬走狗晏子谏第二十三2018-07-1516:10晏子春秋点击量

详细

景公问后世孰将践有齐者

《晏子春秋》景公问欲善齐国之政以干霸王晏子对以官未具第六2018-07-1516:05晏子

详细

景公为台成又欲为钟晏子

《晏子春秋》景公为台成又欲为钟晏子谏第十一2018-07-1516:18晏子春秋点击量:1

详细

晏子春秋,景公饮酒命晏

《晏子春秋》景公为泰吕成将以燕飨晏子谏第十二2018-07-1516:18晏子春秋点击量

详细

晏子春秋,景公逐得斩竹

《晏子春秋》景公以抟治之兵未成功将杀之晏子谏第四2018-07-1516:22晏子春秋点击

详细

景公猎逢蛇虎以为不祥晏

《晏子春秋》景公猎休坐地晏子席而谏第九2018-07-15 16:19晏子春秋点击量:183 《晏

详细

景公为邹之长途晏子谏第

《晏子春秋》景公逐得斩竹者囚之晏子谏第三2018-07-1516:22晏子春秋点击量:59 齐

详细

景公饮酒命晏子去礼晏子

景公畋于署梁,十有八日而不返。晏子自国往见公。比至,衣冠不正,不革衣冠

详细

景公使烛邹主鸟而亡之公

《晏子春秋》景公所爱马死欲诛圉人晏子谏第二十五2018-07-1516:25晏子春秋点击量

详细
 • 首页
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 下一页
 • 末页
 • 33643